Warriors svensk Wikia
Advertisement
Warriors svensk Wikia
Sidan är fortfarande ofärdig. Se beskrivningen nedan för att hjälpa oss expandera den!
Detta är en stump. Sidan behöver flera förbättringar såsom bilder, rubriker och/eller källhänvisningar. Du kan hjälpa till wikin genom att expandera denna sida!


Falkflykt (engl. Kestrelflight) är en gråfläckig[2] hankatt[3] med mjuk päls.[4]

Historia[]

Maktens arvtagare[]

Visionen[]

Han är en medicinkattslärling i Vindklanen, vars mentor är Barknos. Under Blåtass första halvmåne möte, så har Falktass fått vithosta och måste därför stanna i lägret. Dock så säger Barknos att han är ung och stark, och att han kommer må bra.

Stjärnornas budskap[]

Den fjärde lärlingen[]

Han är nu den enda medicinkatten i Vindklanen, och har förtjänat sitt fulla namn: Falkflykt. Under tinget där Barknos avslöjats ha dött, så är han nervös för att behöva representera sin klan ensam.

Personlighet och relationer[]

Falkflykt är snäll men dum.[5]

Anteckningar och referenser[]

  1. 1,0 1,1 1,2 Avslöjat i Visionen, karaktärslista
  2. 2,0 2,1 2,2 Avslöjat i Den fjärde lärlingen, karaktärslista
  3. Avslöjat i Visionen, sidan 177
  4. Avslöjat i Mörka skuggor, sidan 175
  5. Avslöjat i Mörka skuggor, sidan 177
Advertisement