Warriors svensk Wikia
Advertisement
Warriors svensk Wikia
Sidan är fortfarande ofärdig. Se beskrivningen nedan för att hjälpa oss expandera den!
Detta är en stump. Sidan behöver flera förbättringar såsom bilder, rubriker och/eller källhänvisningar. Du kan hjälpa till wikin genom att expandera denna sida!

Gyllenblomma (Engl. Goldenflower) är en ljust orange honkatt[1] med gula ögon.

Historia[]

Första profetian[]

Ut i det vilda[]

Hon är en drottning i Åskklanen. När Rost kommer till klanen så ser han hur Gyllenblomma går ut ur barnkammaren och slickar en grå drottning med svarta distinkta tecken. Senare när Korptass blir skadad, så blir hon orolig och ropar efter Fläckblad.

Anteckningar och referenser[]

Advertisement