Warriors svensk Wikia
Advertisement
Warriors svensk Wikia
Skuggfäll (engl. Shadepelt) är en mörkgrå honkatt.[2]

Historia[]

Första profetian[]

Eld och is[]

Hon är en lärling i Flodklanen vars mentor är Stenpäls. När Eldhjärta letar efter Silverstråle, så kommer Stenpäls med Skuggtass och Stenpäls känner nästan lukten av Eldhjärta innan de går vidare.

Den nya profetian[]

Månsken[]

Gryning[]

När Lerpäls är döende, så sitter Skuggfäll tyst bredvid honom.

Framträdanden[]

Anteckningar och referenser[]

Advertisement