Warriors svensk Wikia
Advertisement
Warriors svensk Wikia

Törnklo är ett namn som delas av två karaktärer, menade du…

Törnklo - Åskklanens nuvarande förstekrigare, som framträder i den Första profetian och framåt?

ELLER:

Törnklo - En före detta krigare från Åskklanen, som Blåstjärna nämner i Hemligheternas skog?
Advertisement